Advocacy

CLIA's Global Maritime Policy and Government Affairs Teams coördineren het gezamenlijke werk van CLIA Cruise Lines op het gebied van belangrijke maritieme beleids- en wetgevingskwesties die van invloed zijn op de cruise-industrie, en werken daarbij samen met professionals uit de hele maritieme sector en met internationale, nationale en lokale overheidsorganen en niet-gouvernementele organisaties. CLIA leidt de inspanningen om beleidsmakers op te leiden en beleid en praktijken te ontwikkelen, waarbij ze opkomen voor een duurzaam milieu in de cruisesector.


CLIA PAC