Duurzaamheid

De CLIA-teams voor wereldwijd maritiem beleid en overheidszaken coördineren het gezamenlijke werk van CLIA-rederijen op het gebied van belangrijke maritieme beleidszaken en wetgeving die van invloed is op de cruisesector en de samenwerking met vakmensen in de maritieme sector en internationale, landelijke en plaatselijke overheidsorganen en niet-gouvernementele organisaties.

CLIA neemt het voortouw bij de voorlichting van beleidsmakers en het ontwikkelen van beleid en procedures ten behoeve van een duurzaam milieu en een duurzame cruisesector.