Privacybeleid

Ingangsdatum: 6 september 2016.

De website van de Cruise Lines International Association, gelegen aan www.cruising.org (de "Site"), is eigendom van en wordt beheerd door de Cruise Lines International Association ("CLIA", "wij", "onze" of "ons"). U stemt ermee in om te voldoen aan en bent gebonden aan de volgende Algemene Voorwaarden van de CLIA-website (de "Algemene Voorwaarden") wanneer u: a) toegang krijgt tot de site; b) toegang te krijgen tot de zichtbare industrie-informatie van de site, het beleid van de cruise-industrie ("Beleid van de cruiseindustrie"), certificeringscursussen, live seminars, jaarverslagen, tekst, afbeeldingen, foto's, CLIA CruiseTV  en andere video's, tijdschriften, onderzoeksmateriaal en andere inhoud (gezamenlijk "Inhoud"); c) gebruik maken van de doorzoekbare directory van reisbureaus ("Travel Agent Finder"); d) zich inschrijven om deel te nemen aan een of meer door CLIA aangeboden promoties en/of sweepstakes (gezamenlijk "Promoties"); e) toegang te krijgen tot links naar de sociale mediapagina's/accounts van CLIA op sociale mediawebsites van derden, zoals Facebook®, LinkedIn®, Pinterest® en Twitter® (gezamenlijk "Social Media Pages"); f) aankoop van promotiemateriaal en andere goederen die ter beschikking worden gesteld van professionals uit de reisbranche ("Promotiemateriaal"); g) tegen betaling in te schrijven voor één (1) of meer opleidingen van CLIA's cruise counsellor en/of opleiding in de reisbranche (gezamenlijk de "certificerings- en opleidingscursussen"; en/of (h) zich tegen betaling inschrijven voor het CLIA-lidmaatschap als individueel reisbureau ("Individuele Agent") of een reisbureau ("Agentschap", en samen met de individuele agenten; de "Agency Members"), die het toepasselijke lid van het Agentschap in staat stelt om op te nemen in de Reisbureau Finder en toegang te krijgen tot de verschillende mogelijkheden en diensten van het agentschaplid die beschikbaar worden gesteld door CLIA en haar partners van de cruiselijnmaatschappij (gezamenlijk "Cruise Line Members") (gezamenlijk de "Agency Member Services", en samen met de site, inhoud, sociale mediapagina's, promotiemateriaal, certificerings- en opleidingscursussen, en reisbureauvinder, de "CLIA-aanbiedingen"). De ledendiensten van het Agentschap worden verder beschreven in afzonderlijke algemene voorwaarden die van toepassing zijn op leden van het Agentschap (gezamenlijk de "Ledenovereenkomst van het Agentschap"). Leden van het agentschap kunnen ook worden aangeduid als "Affiliated Sellers of Travel" en "Travel Sellers" in de Overeenkomst van het Agentschaplid. Individuele agenten mogen zich alleen registreren wanneer het Agentschap waarvoor zij werken zich ook heeft geregistreerd als lid van het Agentschap op de site.

Deze algemene voorwaarden zijn inclusief het privacybeleid van de CLIA-website ('Privacybeleid'), de wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke promotie ('Wedstrijdregels'), de ledenovereenkomst van het Agentschap en alle andere toepasselijke operationele regels, beleidsregels, prijsschema's en andere aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd en die hier uitdrukkelijk zijn opgenomen op basis van (gezamenlijk, de "Overeenkomst"). Door gebruik te maken van en/of toegang te krijgen tot het CLIA-aanbod stemt u ermee in om te voldoen aan en gebonden te zijn aan de Overeenkomst in zijn geheel. BEKIJK DE VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. HOUD ER REKENING MEE DAT DE OVEREENKOMST DISCLAIMERS VAN GARANTIES, BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID, EEN CLASS ACTION WAIVER EN DE VERPLICHTING OM ALLE CLAIMS TE BEMIDDELEN BEVAT. DEZE BEPALINGEN VORMEN EEN ESSENTIËLE BASIS VAN ONZE OVEREENKOMST. ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST IN ZIJN GEHEEL, BENT U NIET BEVOEGD OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT, REGISTREREN VOOR, DOWNLOADEN EN/ OF GEBRUIKEN, INDIEN VAN TOEPASSING, DE CLIA-AANBIEDINGEN OP WELKE WIJZE OF VORM DAN OOK.

Facebook® is een geregistreerd handelsmerk van Facebook, Inc. ("Facebook"). LinkedIn® is een geregistreerd handelsmerk van LinkedIn Corporation ("LinkedIn"). Pinterest® is een geregistreerd handelsmerk van Pinterest, Inc. ('Pinterest'). Twitter® is een geregistreerd handelsmerk van Twitter, Inc. ("Twitter"). Houd er rekening mee dat CLIAis  op geen enkele manier verbonden is met Facebook, LinkedIn,  Pinterest  of Twitter, en dat de CLIA-aanbiedingen niet worden onderschreven, beheerd of gesponsord door een van deze entiteiten.

1. WERKINGSSFEER VAN DE OVEREENKOMST; Wijziging

Door gebruik te maken van de CLIA-aanbiedingen stemt u ermee in gebonden te zijn aan en te voldoen aan de Overeenkomst. Als u om welke reden dan ook ontevreden bent over de CLIA-aanbiedingen, stemt u ermee in dat uw enige en exclusieve remedie is om te stoppen met het gebruik van de CLIA-aanbiedingen. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en CLIA met betrekking tot uw gebruik van de CLIA-aanbiedingen en vervangt alle voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en/of afspraken tussen u en CLIA met betrekking tot de CLIA-aanbiedingen. We kunnen de overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen naar eigen goeddunken, zonder u daarvan op de hoogte te stellen; op voorwaarde echter  dat elke wijziging of wijziging van de: a) arbitragebepalingen, verbod op class action-bepalingen of andere bepalingen die van toepassing zijn op geschillenbeslechting (gezamenlijk "Geschillenbeslechtingsbepalingen") niet van toepassing zijn op geschillen die zijn ontstaan vóór de toepasselijke wijziging of wijziging; en b) prijs- en/of factureringsbepalingen ("Factureringsbepalingen") zijn niet van toepassing op kosten die zijn ontstaan vóór de toepasselijke wijziging of wijziging. De meest recente overeenkomst wordt op de site geplaatst en u moet de overeenkomst controleren voordat u een van de CLIA-aanbiedingen gebruikt. Door uw voortdurende gebruik van een van de CLIA-offers, u stemt ermee in alle voorwaarden van de Overeenkomst die op dat tijdstip van kracht zijn (met uitzondering van geschillen die voortvloeien uit de wijziging of wijziging van de bepalingen inzake geschillen of wijziging van de geschillenbeslechting, of kosten die zijn ontstaan voorafgaand aan de wijziging of wijziging van de factureringsbepalingen, die worden beheerst door de bepalingen inzake geschillenbeslechting en/of factureringsbepalingen die vervolgens van kracht zijn op het tijdstip van het betreffende geschil of kosten hebben gemaakt, zoals van toepassing). Controleer daarom regelmatig de site op updates en/of wijzigingen.

2. EISEN

De CLIA-aanbiedingen zijn alleen beschikbaar voor personen die: a) ten minste achttien (18) jaar oud zijn (of de toepasselijke meerderjarigheid, indien ouder dan achttien (18) jaar); b) wettelijk bindende contracten kunnen aangaan op grond van het toepasselijke recht; en/of c) handelen in hun hoedanigheid van naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van een geldige bedrijfsentiteit, wanneer het toepasselijke lid van het Agentschap een entiteit is (gezamenlijk "Registratievereisten"). Als u niet voldoet aan de registratievereisten, hebt u geen toestemming om de CLIA-aanbiedingen te gebruiken en/of te openen.

3. DE NODIGE UITRUSTING; DRAADLOOS OPLADEN

U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het waarborgen dat u over een internetverbinding beschikt, een computer/mobiel apparaat, up-to-date internetbrowserversies, een goed functionerend e-mailaccount, toepasselijke software, toepasselijke hardware en/of andere apparatuur die nodig is om toegang te krijgen tot het CLIA-aanbod. CLIA garandeert niet de kwaliteit, snelheid of beschikbaarheid van de internetverbinding die is gekoppeld aan uw mobiele apparaat en/of computer. CLIA garandeert niet dat het CLIA-aanbod toegankelijk is: a) op alle mobiele apparaten; b) door alle plannen voor draadloze diensten; c) in verband met alle internetbrowsers; en/of d) in alle geografische gebieden. Standaardkosten voor berichten, gegevens en draadloze toegang kunnen van toepassing zijn op uw gebruik van de CLIA-aanbiedingen via uw draadloze apparaat. U bent volledig verantwoordelijk voor al deze kosten en CLIA is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor u, wat dan ook, voor dergelijke kosten gefactureerd door uw draadloze provider.

4. REGISTRATIE; BEËINDIGING VAN UW ACCOUNT

Om je te registreren voor een CLIA-aanbodaccount ("Account") en toegang te krijgen tot bepaalde CLIA-aanbiedingen en/of een promotie in te voeren, moet je eerst het toepasselijke registratieformulier op de site volledig invullen ('Formulier'). Afhankelijk van welke van de CLIA-aanbiedingen u probeert te openen, kan de informatie die u op het formulier moet verstrekken, een aantal of alle van de volgende bevatten: (a) volledige naam; b) volledig postadres; c) telefoonnummer; d) e-mailadres; e) creditcardgegevens (bij aankoop); f) uw gebruikersnaam en wachtwoord; en g) alle andere informatie die op het formulier wordt gevraagd (gezamenlijk " formulierregistratiegegevens"). Bovendien kan CLIA, wanneer u een Promotie invoert en, indien van toepassing, in verband daarmee als potentiële prijswinnaar wordt geselecteerd, een of meer van de volgende gegevens verzamelen: (i) postadres; ii) burgerservicenummer (voor prijswinnaars); iii) fotobewijs van identificatie, waaronder een rijbewijs, paspoort, stemkaart of soortgelijke overheidsidentificatie (voor prijswinnaars); en (iv) alle andere informatie die wordt gevraagd in verband met de toepasselijke wedstrijd (gezamenlijk "inschrijvingsgegevens voor wedstrijden" en samen met de registratiegegevens van het formulier, de "registratiegegevens").

Als CLIA uw formulier goedkeurt, zal CLIA uw account instellen en rechtstreeks contact met u opnemen, via e-mail, telefoon  of andere middelen. U bent verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw account, gebruikersnaam en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer. U stemt ermee in verantwoordelijkheid te nemen voor alle activiteiten die plaatsvinden door gebruik te maken van uw account, gebruikersnaam en wachtwoord, inclusief eventuele aankopen die daarop zijn gedaan.

CLIA kan uw account op elk gewenst moment en naar eigen inzicht annuleren en/of uw toegang tot de CLIA-aanbiedingen beëindigen. Dergelijke redenen kunnen, zonder beperking, omvatten wanneer CLIA van mening is dat u: (A) op enigerlei wijze in strijd met de overeenkomst bent; en/of (B) die zich bezighouden met ongepast gedrag in verband met het CLIA-aanbod.

5. LIDMAATSCHAP VAN HET AGENTSCHAP; PROMOTIEMATERIAAL; CERTIFICERINGS- EN OPLEIDINGS- EN FACTURERINGSBEPALINGEN

a) Promotiemateriaal. U promotiemateriaal kopen door het toepasselijke formulier in te vullen en de vereiste registratiegegevens op te leveren. Wanneer u promotiemateriaal hebt gekocht, wordt op de datum van aankoop de toepasselijke kosten, plus toepasselijke btw, in rekening gebracht op de datum van aankoop. Houd rekening met maximaal vier (4) weken voor de levering van promotiemateriaal. ALLE VERKOOP VAN PROMOTIEMATERIAAL IS DEFINITIEF EN NIET TERUGBETAALD.

b) certificerings- en opleidingscursussen. Onder voorbehoud van de algemene voorwaarden van de overeenkomst kunnen eindgebruikers persoonlijk deelnemen en/of, indien zij over de vereiste technologie beschikken, de certificerings- en/of opleidingscursussen die door en/of via de site en/of andere CLIA-aanbiedingen beschikbaar worden gesteld, bekijken en/of downloaden. U certificerings- en trainingscursussen aanschaffen door het toepasselijke formulier in te vullen en de vereiste registratiegegevens op te leveren. Wanneer u certificerings- en trainingscursussen hebt gekocht, worden de toepasselijke kosten, plus de toepasselijke omzetbelasting, in rekening gebracht op de datum van aankoop. Voor de toepassing van de overeenkomst zijn "Live Training Seminars" certificerings- en opleidingscursussen die bestaan uit seminars waar instructeurs aanwezig zijn (Classroom, cruisExcellence,cruise1eighty, cruise3sixty, enz.). Wanneer u zich hebt geregistreerd voor een Live Training Seminar, u zonder boete annuleren en een terugbetaling ontvangen in de vorm van een tegoed tot eenentwintig (21) dagen voorafgaand aan het toepasselijke Live Training Seminar. De annulering moet schriftelijk zijn en naar info@cruising.org worden verzonden. De verwerkte terugbetalingen zullen worden verwerkt in de vorm van een krediet dat moet worden gebruikt voor toekomstige CLIA-aankopen. Wanneer u zich minder dan 21 dagen voor het toepasselijke Live Training Seminar hebt ingeschreven voor een Live Training Seminar, komt u niet in aanmerking voor enige vorm van terugbetaling of krediet. Registraties voor certificering en opleidingen zijn niet overdraagbaar.  ANDERS DAN ZOALS UITDRUKKELIJK IN DIT PUNT 5, ONDER b), IS DE VERKOOP VAN CERTIFICERING EN OPLEIDINGEN DEFINITIEF EN NIET TERUGBETAALD.

De certificerings- en trainingscursussen worden beheerd door CLIA, evenals externe instructeurs en cursusaanbieders (gezamenlijk "Instructeurs van derden"). CLIA garandeert geen resultaat of opleidingsvergoeding in verband met de certificerings- en opleidingscursussen. CLIA heeft geen controle over de certificerings- en trainingscursussen van instructeurs van derden die beschikbaar worden gesteld door en via het CLIA-aanbod. Dergelijke instructeurs van derden zijn als enige verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, geschiktheid en/of bruikbaarheid van dergelijke certificerings- en opleidingscursussen. Er moet niet per se op de certificerings- en opleidingscursussen worden vertrouwd. CLIA verklaart of garandeert niet dat de certificerings- en opleidingscursussen en het bijbehorende materiaal nauwkeurig, volledig,  up-to-date  of geschikt zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat CLIA niet verantwoordelijk is voor, en CLIA neemt geen verantwoordelijkheid om toezicht te houden op of anderszins politie,certificering en training cursussen die door derden instructeurs. U stemt ermee in dat CLIA geen verplichting heeft en geen aansprakelijkheid is voor dergelijke eindgebruikers in verband met certificerings- en opleidingscursussen. Wees voorzichtig, gezond verstand en veiligheid bij het gebruik van de certificerings- en trainingscursussen.

c) lidmaatschap van het Agentschap.

Lidmaatschap vanreisbureaus : Wanneer u een formulier en bijbehorende aanvraag indient in verband met het registreren voor het lidmaatschap van reisbureaus, en uw aanvraag wordt goedgekeurd door CLIA, wordt de betalingsmethode die u tijdens de registratie hebt opgegeven of bijgewerkt op een later tijdstip,  driehonderdvijftig dollar ($ 395,00) in rekening gebracht, of een ander bedrag dat later door CLIA wordt bijgewerkt, op jaarbasis, dat terugkeert zolang uw lidmaatschap van een agentschap actief blijft. Dergelijke kosten worden vooraf in rekening gebracht. U erkent en stemt ermee in dat CLIA geen extra toestemming van u zal krijgen voor deze terugkerende betaling. Elke keer dat u het lidmaatschap van het Agentschap gebruikt, bevestigt u opnieuw dat CLIA gemachtigd is om uw betalingsmethode in rekening te brengen en de kosten op hetzelfde toe te passen. Travel Agency Membership geeft u toegang tot bepaalde Agency Member Services, zoals verder beschreven op de site en in het bijbehorende aanvraag- en registratiemateriaal.

Premier Agency Membership: Wanneer u een formulier en bijbehorende aanvraag indient in verband met het registreren voor premier agency lidmaatschap, en uw aanvraag wordt goedgekeurd door CLIA, de betalingsmethode die u tijdens de registratie of bijgewerkt op een later tijdstip zal worden gebracht  Vijfduizend dollar ($ 5.000,00), of een ander bedrag later bijgewerkt door CLIA,  op een jaarlijkse, terugkerende basis voor zolang uw lidmaatschap van het Agentschap actief blijft. Dergelijke kosten worden vooraf in rekening gebracht. U erkent en stemt ermee in dat CLIA geen extra toestemming van u zal krijgen voor deze terugkerende betaling. Elke keer dat u het lidmaatschap van het Agentschap gebruikt, bevestigt u opnieuw dat CLIA gemachtigd is om uw betalingsmethode in rekening te brengen en de kosten op hetzelfde toe te passen. Premier Agency Membership geeft u toegang tot bepaalde diensten van het Agentschap, zoals hieronder uiteengezet (die onderhevig blijven aan wijzigingen), en zoals  verder beschreven op de site en in het bijbehorende aanvraag- en registratiemateriaal.

Algemene lidmaatschapsvoorwaarden van het Agentschap: ALLE LIDMAATSCHAPSKOSTEN van het agentschap zijn definitief en niet-restitueerbaar. Naast de diensten van het Agentschap member services en andere voordelen die op de Site en in uw registratiemateriaal worden vermeld, verlenen alle lidmaatschapsniveaus van het Agentschap u: (a) opname in de travel agent Finder-directory, die doorzoekbaar is voor sitegebruikers op postcode, land en nabijheid; b) een bepaald aantal gratis lidmaatschappen van het Agentschap voor individuele agenten die samenwerken met de toepasselijke instantie van het agentschaplid; c) een CLIA EMBARC-identiteitskaart; d) de voorkeur en, in voorkomend geval, de toegang tot de certificerings- en opleidingscursussen verdisconteerd; e) toegang tot het CLIA-logo en toestemming om het in de communicatie van uw agentschap weer te geven; f) unieke boekingsreferenties die door leden van CLIA Cruise Line zijn erkend; en (g) bonusbonnen en bonuscommissies van Cruise Line-leden ("Coupons en Commissies"). Houd er rekening mee dat CLIA zelf geen eigenaar is, opereert of op enigerlei wijze de coupons en commissies en/of cruiselijnleden bezit, exploiteert of op enigerlei wijze controleert. De toepasselijke Leden van de Cruise Line zijn als enige verantwoordelijk voor alle aspecten van de coupons en commissies, met inbegrip van betaling en vervulling van dezelfde, evenals de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid en / of nut van dergelijke coupons en commissies. U begrijpt en stemt ermee in dat CLIA niet verantwoordelijk zal zijn voor, en CLIA neemt geen verantwoordelijkheid om toezicht te houden op of anderszins de politie, de coupons en commissies en / of handelingen en omissies van de Cruise Line leden. U geeft CLIA hierbij vrij en stemt ermee in dat CLIA geen verplichting en geen aansprakelijkheid jegens u zal hebben in verband met enig aspect van de coupons en commissies, inclusief, zonder beperking, elk geschil tussen u en een Cruise Line-lid(s). Let op, als u uw CLIA EMBARC-identiteitskaart verliest of beschadigt, is er een vervangingskosten van 29,00 dollar ($ 29,00), die in rekening worden gebracht op uw betalingsmethode wanneer u een vervanging bestelt.

d) annulering van het lidmaatschap van het Agentschap. U uw lidmaatschap van een agentschap op elk gewenst moment annuleren door ons een e-mail te sturen naar: info@cruising.org; of ons bellen op: (855) 444-2542. We betalen geen kosten terug die vóór de opzegdatum zijn betaald en u blijft aansprakelijk voor onbetaalde lidmaatschapskosten van het Agentschap die eerder zijn gefactureerd aan uw betalingsmethode.

e) Algemene factureringsbepalingen. De kosten die aan uw aankopen zijn gekoppeld, worden weergegeven op uw betalingsmethodeoverzicht via de identifier Cruise Lines International Association (CLIA). Het niet gebruiken van de promotiematerialen, certificerings- en opleidingscursussen en/of het lidmaatschap van het Agentschap, indien van toepassing, vormt geen basis voor het weigeren van het betalen van een van de bijbehorende kosten. Onder de voorwaarden die hierin zijn uiteengezet, stemt u ermee in om op een bepaald moment gebonden te zijn aan de factureringsbepalingen van CLIA. Na een redelijke voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan u (met e-mail sufficing), behoudt CLIA zich het recht voor om haar factureringsbepalingen te wijzigen wanneer dat nodig is, naar eigen goeddunken. Het voortgezet gebruik van de site en/of de aankoop van promotiemateriaal, certificerings- en opleidingscursussen en/of een lidmaatschap van een agentschap na ontvangst van een dergelijke kennisgeving vormt toestemming voor al deze wijzigingen; mits een wijziging of wijziging van de factureringsbepalingen evenwel niet van toepassing is op kosten die vóór de toepasselijke wijziging of wijziging zijn gemaakt. CLIA's toestemming om de promotiematerialen, certificerings- en opleidingscursussen en het lidmaatschap van het Agentschap te verstrekken en te factureren, wordt verkregen door middel van uw elektronische handtekening of, indien van toepassing, via fysieke handtekening en/of stembevestiging. Zodra een elektronische handtekening is ingediend, vormt deze elektronische bestelling een elektronische brief van het agentschap. CLIA's afhankelijkheid van uw elektronische handtekening werd specifiek gesanctioneerd en in de wet geschreven toen de Uniform Electronic Transactions Act en de Electronic Signatures in Global and National Transactions Act werden vastgesteld in 1999 en 2000, respectievelijk. Beide wetten specifiek voorrang op alle staatswetten die alleen papier en handgeschreven handtekeningen te herkennen. 

6. VINDER VAN REISBUREAUS; NIET-GOEDKEURING

Met de Zoeker van reisbureaus kunnen bezoekers van de site ('Bezoekers') zoeken naar leden van het agentschap aan de hand van zoekcriteria, waaronder postcode, land  en nabijheid van de bezoeker. Het gebruik van de reisagentzoeker is onderworpen aan de volgende disclaimers:

a) CLIA sponsort, beveelt  of onderschrijft geen lid van het Agentschap dat toegankelijk is voor of via de reisagentzoeker. De Travel Agent Finder faciliteert de communicatie tussen bezoekers en uitzendkrachten. CLIA garandeert niet dat bezoekers met succes een reisbureau zullen vinden via de Travel Agent Finder.

(b) Wees voorzichtig en gezond verstand bij het gebruik van de Travel Agent Finder. CLIA beoordeelt de positie van leden van het Agentschap niet met een regelgevende instantie of certificerende autoriteit. Daarom geeft CLIA geen verklaring voor de status, de status of het vermogen van een lid van het Agentschap. Wanneer bezoekers overwegen diensten te verkrijgen van een lid van het Agentschap, moeten zij onafhankelijk bevestigen dat het lid van het Agentschap bij de toepasselijke regelgevende en/of certificerende autoriteiten staat.

c) CLIA houdt zich niet bezig met de overeenkomsten tussen bezoekers en leden van het agentschap of de daadwerkelijke dienstverlening van reisbureaus in verband met de daardoor gecreëerde relaties. Daarom doet CLIA geen uitspraken over de competentie, betrouwbaarheid, eerlijkheid, integriteit en/of gedrag van haar bezoekers of leden van het agentschap. Elke bezoeker, en niet CLIA, is als enige verantwoordelijk voor het beoordelen van de competentie, betrouwbaarheid, eerlijkheid  en integriteit van alle leden van het Agentschap dat de bezoeker contact opneemt, of wordt gecontacteerd door, door het gebruik van de Travel Agent Finder.

7.

Onder voorbehoud van de algemene voorwaarden van de overeenkomst moeten eindgebruikers die over de vereiste technologie beschikken, de mogelijkheid hebben om alle of een deel van de inhoud die beschikbaar wordt gesteld door en/of via de site en/of andere CLIA-aanbiedingen te bekijken, te downloaden en/of te communiceren. De inhoud wordt samengesteld, gedistribueerd en weergegeven door CLIA, evenals externe contentproviders, zoals Cruise Line-leden en/of adverteerders (gezamenlijk "Contentproviders van derden" en samen met de externe instructeurs, de "externe providers"). CLIA heeft geen controle over de inhoud die wordt geleverd door externe contentproviders die beschikbaar wordt gesteld door en via het CLIA-aanbod. Dergelijke externe contentproviders zijn als enige verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, geschiktheid en/of bruikbaarheid van dergelijke content. De Inhoud hoeft niet noodzakelijkerwijs te worden ingeroepen. CLIA vertegenwoordigt of garandeert niet dat de inhoud en andere informatie die door en via het CLIA-aanbod wordt geplaatst, accuraat, volledig,  up-to-date  of passend is. U begrijpt en stemt ermee in dat CLIA niet verantwoordelijk zal zijn voor, en CLIA neemt geen verantwoordelijkheid om toezicht te houden op of anderszins politie, Inhoud die door externe contentproviders wordt verstrekt. U stemt ermee in dat CLIA geen verplichting heeft en geen aansprakelijkheid is voor dergelijke eindgebruikers in verband met enige Inhoud. Mogelijk vindt u bepaalde inhoud verouderd, schadelijk,  onjuist  en/of misleidend. Wees voorzichtig, gezond verstand en veiligheid bij het gebruik van de Inhoud.

8. CLIA'S BELEID VOOR CRUISE-INDUSTRIE

CLIA bevordert verschillende Cruise Industry Policies als een manier om te helpen bevorderen van een veilige, veilige en gezonde cruiseschip omgeving. Hoewel CLIA deze praktijken en cruise-industriebeleid bevordert, verbindt het zich er zelf, noch via haar leden van de Cruise Line en/of leden van het Agentschap, toe industrienormen te ontwikkelen of af te dwingen. CLIA test, evalueert, inspecteert, verifieert of certificeert niet zelfstandig de veiligheid of potentiële risico's van diensten of goederen die door haar leden van cruisemaatschappijen en/of agentschapsleden worden geleverd, noch verbindt zij zich ertoe de consument te waarschuwen voor de veiligheid of potentiële risico's in verband met de diensten of goederen die door haar leden van cruisemaatschappijen en/of leden van het Agentschap worden geleverd. Alle gebruikers moeten de toepasselijke federale, staats-, lokale en internationale wet- en regelgeving raadplegen bij de beoordeling van dergelijke goederen/diensten. CLIA is niet van plan om door de publicatie van haar cruise-industriebeleid aan te dringen op maatregelen die niet in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving, en het cruiseindustriebeleid van CLIA kan niet worden opgevat als dit.

Bij de uitgifte en ter beschikking stellen van het beleid inzake cruise-industrie van CLIA verbinden noch de leden van CLIA, noch haar leden van cruisemaatschappijen en/of leden van het agentschap zich ertoe professioneel advies of andere diensten te verlenen voor of namens een persoon of entiteit. CLIA aanvaardt geen enkele verplichting om wettelijke verplichtingen na te komen van een van haar Leden van cruisemaatschappijen en/of leden van het agentschap. Iedereen die het cruise-industriebeleid van CLIA uitvoert, moet zich baseren op zijn of haar eigen onafhankelijke oordeel of, in voorkomend geval, het advies inwinnen van een bevoegde professional bij het bepalen van de uitoefening van redelijke zorg in een bepaalde omstandigheden. Elke certificering of andere verklaring van overeenstemming met de voorwaarden van het cruiseindustry-beleid van CLIA is niet toe te schrijven aan CLIA en valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de certificeerder of maker van de verklaring.

9. PROMOTIES

Van tijd tot tijd kan CLIA bepaalde promoties beschikbaar stellen aan eindgebruikers. Door echte en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke promotieformulier(en), te reageren op alle promotiegerelateerde communicatie van CLIA en/of het toepasselijke Cruise Line-lid en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op elke promotie, kunnen eindgebruikers inzendingen verkrijgen of proberen te verkrijgen voor de kans om prijzen te winnen in de toepasselijke Promotie(s). Elke eindgebruiker begrijpt en stemt ermee in dat CLIA niet aansprakelijk is voor een dergelijke eindgebruiker of een derde partij voor enige claim in verband met de deelname van die eindgebruiker aan een van de Promoties.

10. SOCIALE MEDIA PAGINA'S

De site bevat links naar de verschillende CLIA Social Media Pagina's. De social media pagina's worden gehost en beschikbaar gesteld op websites van derden ("Social Media Websites") door derden entiteiten. Uw gebruik van Social Media-pagina's en social media-websites wordt geregeld door de toepasselijke overeenkomsten, algemene voorwaarden van deze social media websites. U begrijpt en stemt ermee in dat CLIA niet aansprakelijk is voor u, een andere gebruiker of een derde partij voor enige claim in verband met uw gebruik of onvermogen om de Social Media-pagina's en/of social media-websites te gebruiken.

11. INTERACTIES

Eindgebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor hun interacties met andere eindgebruikers, bezoekers, leden van het agentschap, externe providers, Cruise Line-leden en derden die door en door de CLIA-aanbiedingen worden aangeboden. Omdat CLIA niet betrokken is bij interacties met andere eindgebruikers en derden, in het geval dat u een geschil heeft met een of meer eindgebruikers, bezoekers, leden van het Agentschap, externe aanbieders, Cruise Line-leden en/of andere derden, ontslaat u CLIA hierbij van alle claims, eisen en/of schade (feitelijke en gevolg) van welke aard dan ook, bekend en onbekend, verdacht en onverdacht, openbaar gemaakt en niet bekendgemaakt, ontstaan uit of op enigerlei wijze verband houdt met dergelijke geschillen.

12. VERGUNNINGSTOELAGE

U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare  en beperkte licentie om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de CLIA-aanbiedingen en bijbehorende inhoud in overeenstemming met de overeenkomst. CLIA kan deze licentie te allen tijde om enige of geen reden beëindigen. U de CLIA-aanbiedingen gebruiken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel  gebruik. Anders dan uitdrukkelijk toegestaan, mag geen enkel deel van het CLIA-aanbod in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of in enig elektronisch of mechanisch informatiesysteem worden opgenomen. U mag de CLIA-aanbiedingen of een deel daarvan niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse  engineeren  of overdragen. U mag geen geautomatiseerde middelen of vorm van schrapen of gegevensextractie gebruiken om toegang te krijgen tot informatie van de Site, op te vragen of anderszins te verzamelen, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door CLIA. CLIA behoudt zich rechten voor die niet expliciet in de overeenkomst zijn verleend. U mag geen apparaat,  software of routine gebruiken om de goede werking van het CLIA-aanbod te verstoren of te proberen te verstoren. U mag geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting op CLIA-infrastructuur oplegt. Uw recht om het CLIA-aanbod te gebruiken is niet overdraagbaar.

13. EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de CLIA-aanbiedingen zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere merkgebonden (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten). Het kopiëren, herdistribueren, publiceren  of verkopen door u van een deel van het CLIA-aanbod is ten strengste verboden. U verwerft geen eigendomsrechten in of op het CLIA-aanbod, of inhoud, document, software,  diensten of ander materiaal dat op of via de Site wordt bekeken of anderszins door en via het CLIA-aanbod. "Cruise Lines International Association" is een geregistreerd handelsmerk van de Cruise Lines International Association. Alle handelsmerken van Cruise Line Member, merknamen, aangepaste afbeeldingen,  pictogrammen  en servicenamen zijn het intellectuele eigendom van hun rechtmatige eigenaars, waaronder, zonder beperking, de toepasselijke Cruise Line-leden. Het gebruik van een CLIA-handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CLIA is ten strengste verboden. Het gebruik van een  third party handelsmerk van derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van die partij is ten strengste verboden. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Site of anderszins door en via het CLIA-aanbod door CLIA vormt geen afstand van enig recht op of op dergelijke informatie en/of materialen.

14. BEWERKEN, VERWIJDEREN EN WIJZIGEN

We behouden ons het recht voor om documenten, informatie of andere inhoud die op de Site of anderszins op de Site wordt weergegeven of anderszins door en via het CLIA-aanbod te bewerken en/of te verwijderen.

15. SCHADELOOSSTELLING.

U stemt ermee in CLIA, haar ouders, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, medebranders en/of andere partners, onschadelijk te maken van en tegen alle vorderingen, kosten (inclusief redelijke honoraria van advocaten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeien uit: a) uw gebruik van de CLIA-aanbiedingen; b) uw schending van de overeenkomst; (c) elk geschil tussen u en een eindgebruiker, bezoeker, lid van het agentschap, externe provider, Cruise Line-lid of een andere derde partij; en/of (d) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van dit artikel 15 zijn ten behoeve van CLIA, haar moedermaatschappij, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, bestuurders, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen voor eigen rekening rechtstreeks tegen u te doen gelden en af te dwingen.

16. DISCLAIMER VAN GARANTIES.

HET CLIA-AANBOD, ALLE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VAN CRUISE LINE-LEDEN ONTVANGEN, LEDEN VAN HET AGENTSCHAP EN/OF EXTERNE AANBIEDERS, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA HET CLIA-AANBOD AANVRAGEN OF ONTVANGEN, WORDEN U AANGEBODEN OP BASIS VAN AS IS EN INDIEN BESCHIKBAAR EN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK EN IMPLICIET, WORDEN TEN VOLLE AFGEWEZEN OVEREENKOMSTIG DE TOEPASSELIJKE WETGEVING (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE DISCLAIMER VAN GARANTIES VAN HANDELSBAARHEID, NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). IN HET BIJZONDER, MAAR NIET ALS BEPERKING DAARVAN, GEEFT CLIA GEEN GARANTIE DAT: A) HET CLIA-AANBOD AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN; B) HET AANBOD VAN CLIA ZAL ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZIJN; (C) U KOMT IN AANMERKING VOOR HET LIDMAATSCHAP VAN HET AGENTSCHAP; (D) U KOMT IN AANMERKING VOOR CERTIFICERING EN OPLEIDINGEN; (E) JE KRIJGT CERTIFICATON OF REALISEERT ENIG ONDERWIJSVOORDEEL VAN DE CERTIFICERING EN OPLEIDINGEN; (F) U ZULT ELK ECONOMISCH VOORDEEL REALISEREN VAN OPNAME IN DE TRAVEL AGENT DIRECTORY OF IN VERBAND MET ANDERE CLIA-AANBIEDINGEN; OF (G) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE CLIA-AANBIEDINGEN ZULLEN NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN. HET CLIA-AANBOD KAN BUGS, FOUTEN, PROBLEMEN OF ANDERE BEPERKINGEN BEVATTEN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERLIGGENDE INTERNETVERBINDING IN VERBAND MET HET CLIA-AANBOD. GEEN MONDELING OF SCHRIFTELIJKE ADVIEZEN, DIE U HEEFT VERKREGEN VAN CLIA, LEDEN VAN EEN CRUISELIJN, LEDEN VAN HET AGENTSCHAP, EXTERNE AANBIEDERS OF ANDERSZINS VIA OF VAN DE SITE OF ANDERE CLIA-AANBIEDINGEN, ZULLEN ENIGE GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE OVEREENKOMST IS VERMELD.

17. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN STEMT ERMEE IN DAT CLIA NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLG- EN/OF VOORBEELDSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS INDIEN CLIA IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), VOOR DE GROOTST MOGELIJKE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET VOOR: A) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE CLIA-AANBIEDINGEN TE GEBRUIKEN; B) DE KOSTEN VAN DE AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN/OF DIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE EN/OF DIENSTEN DIE ZIJN GEKOCHT OF VERKREGEN UIT OF TRANSACTIES DIE VIA HET AANBOD VAN CLIA ZIJN AANGEGAAN; C) HET NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR HET LIDMAATSCHAP VAN EEN AGENTSCHAP; D) HET NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR CERTIFICERING EN OPLEIDINGEN; E) HET ONVERMOGEN OM CERTIFICATON TE BEHALEN OF ENIG ONDERWIJSVOORDEEL TE BEHALEN VAN DE CERTIFICERINGS- EN OPLEIDINGSCURSUSSEN; F) HET NIET REALISEREN VAN ENIG ECONOMISCH VOORDEEL VAN OPNAME IN DE REISAGENTGIDS OF IN VERBAND MET ANDERE AANBIEDINGEN VAN CLIA; G) DE ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW REGISTRATIEGEGEVENS; EN H) ALLE ANDERE AANGELEGENHEDEN MET BETREKKING TOT HET AANBOD VAN CLIA. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP ALLE OORZAKEN VAN DE ACTIE, IN TOTAAL MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHENDING VAN HET CONTRACT, SCHENDING VAN DE GARANTIE, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, ONJUISTE VOORSTELLINGEN EN ALLE ANDERE OORZAKEN VAN ACTIE. U ONTSLAAT CLIA HIERBIJ VAN ALLE VERPLICHTINGEN, VERPLICHTINGEN EN VORDERINGEN DIE DE HIERIN VERMELDE BEPERKING OVERSCHRIJDEN. INDIEN VAN TOEPASSING WETGEVING EEN DERGELIJKE BEPERKING NIET TOESTAAT, ZAL DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CLIA AAN U ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN VIJFHONDERD DOLLAR ($ 500,00) ZIJN. DE ONTKENNING VAN DE HIERBOVEN UITEENGEZETTE SCHADE IS EEN FUNDAMENTEEL ELEMENT VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN CLIA. DE MOGELIJKHEID OM DE CLIA-AANBIEDINGEN TE GEBRUIKEN ZOU U NIET ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN WORDEN VERSTREKT.

18. WEBSITES VAN DERDEN.

U worden overgedragen aan Cruise Line Member, Agency Member, Third-Party Provider en andere websites die eigendom zijn van derden of geëxploiteerd zijn via links of frames op de site of anderszins beschikbaar worden gesteld door en via de CLIA-aanbiedingen. U wordt gewaarschuwd om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van dergelijke websites te lezen voordat u dergelijke websites gebruikt om op de hoogte te zijn van de regels voor uw gebruik van dergelijke websites en het gebruik ervan van uw persoonlijke en niet-persoonlijke informatie. Omdat CLIA geen controle third party heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derden, erkent en stemt u ermee in dat CLIA niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derden. Bovendien onderschrijft en is CLIA niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor algemene of aansprakelijke voorwaarden, privacybeleid, inhoud, reclame, diensten, producten en/of ander materiaal dat op websites of bronnen van derden wordt vermeld of beschikbaar wordt gesteld, of voor eventuele schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien. Het opnemen van een link of frame naar dergelijke websites impliceert niet dat dergelijke Cruise Line-lid, lid van het Agentschap, een externe aanbieder en/of de desbetreffende website(s) door CLIA worden goedgekeurd en dat elke associatie met de exploitant(s) uitsluitend voor uw gemak wordt verstrekt. U stemt ermee in dat CLIA geen enkele aansprakelijkheid heeft in verband met dergelijke websites van derden  en/of uw gebruik ervan.

19. JURIDISCHE WAARSCHUWING

Elke poging van een individu, al dan niet een CLIA-klant, om schade te beschadigen, te vernietigen, te knoeien met, te vernielen en/of anderszins te bemoeien met de werking van een van de CLIA-aanbiedingen is een schending van het strafrecht en het burgerlijk recht en CLIA zal in dit verband ijverig alle rechtsmiddelen vervolgen tegen elke beledigende persoon of entiteit in de ruimste mate die wettelijk en/of in het eigen vermogen is toegestaan.

20. BEPALINGEN INZAKE GESCHILLENBESLECHTING

De overeenkomst wordt behandeld alsof zij in de staat New York is uitgevoerd en uitgevoerd en wordt beheerst door en wordt beheerst overeenkomstig de wetten van de staat New York (zonder rekening te houden met de beginselen van het conflict van het recht). Indien zich een geschil voordoet met betrekking tot de CLIA-offers, de algemene voorwaarden van de Overeenkomst of de schending van hetzelfde door een partij als volgt: a) de partijen komen overeen om hun geschil voor geschillen voor arbitrage voor te leggen aan een gerenommeerde arbitrageorganisatie zoals onderling overeengekomen door de partijen in New York, NY, in overeenstemming met de toenmalige huidige commerciële arbitrageregels van een gerenommeerde arbitrageorganisatie zoals wederzijds overeengekomen door de partijen; en (b) u stemt ermee in om eerst een formele geschillenprocedure te beginnen door een eerste geschilverklaring in te vullen en in te dienen. We kunnen ervoor kiezen om u een definitief schriftelijk schikkingsvoorstel te doen na ontvangst van uw eerste geschilverklaring ('Aanbieding definitieve schikking'). Als we u een final settlement-voorstel aanbieden en u accepteert het niet, of als we uw geschil niet op een andere manier naar tevredenheid kunnen oplossen, u uw geschil voor arbitrage indienen bij een gerenommeerde arbitrageorganisatie zoals wederzijds overeengekomen door de partijen, in uw provincie van verblijf, door een afzonderlijke vraag tot arbitrage in te dienen. Voor claims van tienduizend dollar ($ 10.000,00) of minder, u kiezen of de arbitrage verloopt in persoon, telefonisch of alleen op basis van inzendingen. Als de arbiter u een vrijstelling toekent die groter is dan ons aanbod voor definitieve schikking, dan betalen we alle indienings-, administratie- en arbiterkosten in verband met de arbitrage en, als u een advocaat hebt behouden om u te vertegenwoordigen in verband met de arbitrage, zullen we alle redelijke honoraria van advocaten vergoeden die uw advocaat heeft opgebouwd voor het onderzoeken, voorbereiden en vervolgen van de vordering in arbitrage. Elke uitspraak is definitief en afdoend voor de partijen en een beslissing daarover kan worden ingeberecht bij een bevoegde rechtbank. Niets in dit verband  mag worden uitgelegd om elke partij uit te sluiten van: (i) het aanvragen van een gerechtelijke vrijstelling om haar rechten te beschermen in afwachting van een uitkomstin arbitrage; en /of (ii) het nastreven van de zaak in kleine vorderingen rechtbank in plaats van arbitrage. Hoewel we misschien recht hebben op een toekenning van honoraria en onkosten van advocaten als we de overhand hebben in arbitrage, zullen we een dergelijke uitspraak niet van u vragen, tenzij de arbiter vaststelt dat uw vordering lichtzinnig was.

Voor zover wettelijk toegestaan, stemt u ermee in dat u geen class action-rechtszaak zult aanspannen, lid wordt van of deelneemt aan een claim, geschil of controverse die u mogelijk heeft tegen CLIA en/of haar werknemers, functionarissen, directeuren, leden, vertegenwoordigers en/of toewijzingen. U gaat akkoord met de inwerkingtreding van een kort geding om een dergelijke rechtszaak te stoppen of om u te verwijderen als deelnemer in het pak. U stemt ermee in om de advocaatkosten en gerechtskosten te betalen die CLIA maakt bij het zoeken naar een dergelijke verlichting. Deze bepaling belet u om een rechtszaak aan te spannen, te sluiten of deel te nemen: (A) vormt geen afstand van een van uw rechten of rechtsmiddelen om een vordering individueel na te streven en niet als een class action in bindende arbitrage zoals hierboven vermeld; en (B) is een onafhankelijke overeenkomst. U zich afmelden voor deze bepalingen inzake geschillenbeslechting door uw beslissing schriftelijk op de hoogte te stellen binnen dertig (30) dagen na de datum waarop u de site voor het eerst hebt geopend.

21. DIVERSE.

Indien een deel van de overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt dit gedeelte in overeenstemming met het toepasselijke recht uitgelegd en blijven de resterende gedeelten volledig van kracht en van kracht. Voor zover alles wat in een CLIA-aanbod is betrokken of verband houdt met een CLIA-aanbod in strijd is of niet in strijd is met de overeenkomst, heeft de Overeenkomst voorrang. Niettegenstaande het voorgaande, voor zover er sprake is van inconsistentie tussen deze Algemene Voorwaarden en: a) de officiële wedstrijdregels, voor zover het een toepasselijke promotie betreft, is het officiële wedstrijdregels van toepassing; en b) elke lidovereenkomst van het Agentschap, voor zover het lid van het Agentschap is aangesloten, is de toepasselijke lid-overeenkomst van het Agentschap van toepassing. Het niet naleven van een bepaling van de overeenkomst wordt niet beschouwd als een afstand van een dergelijke bepaling, noch van het recht om een dergelijke bepaling ten uitvoer te leggen. De partijen zijn niet van plan een agentschap of partnerschapsrelatie tot stand te brengen door de werking van de overeenkomst. CLIA kan haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan elke partij toekennen zonder dat u dit op de hoogte heeft gesteld. De overeenkomst mag echter niet door u worden toegewezen en u mag uw taken uit het kader van de overeenkomst niet delegeren. Koppen zijn alleen voor referentiedoeleinden en op geen enkele wijze definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven van de reikwijdte of omvang van een dergelijke sectie.

22. GEBRUIKERSRECHTEN VAN GEBRUIKERS IN CALIFORNIË

In overeenstemming met Cal. Civ. Code Sec. 1789.3 kunnen eindgebruikers van de staat Californië klachten en klachten indienen bij het California Department of Consumer Affairs, 400 R Street, Ste. 1080, Sacramento, CA 95814; of telefonisch op 916-445-1254 of 800-952-5210; of per e-mail naar dca@dca.ca.gov.

23. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Heeft u vragen over de CLIA-aanbiedingen of de overeenkomst, stuur ons dan een e-mail naar: info@cruising.org; bel ons op: (202) 759-9370; en stuur ons mail naar: 1201 F Street NW, Suite 250, Washington, DC 20004.