Cruise Ship Accessibility for Persons with Disabilities

De CLIA-ledenlijnen hebben geen hogere prioriteit dan de veiligheid van alle gasten en bemanningsleden. Het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS) stelt eisen aan passagiersschepen die op internationale reizen worden gebruikt, met inbegrip van bepalingen voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van cruiseschepen. Gezien het internationale karakter van de sector moeten cruiseschepen voldoen aan de toepasselijke internationale eisen in SOLAS en andere verdragen. In dit verband kunnen bepaalde nationale richtsnoeren inzake toegankelijkheid strijdig zijn met de internationale eisen in SOLAS.

De cruise-industrie is al lange tijd pro-actief in het opvangen van passagiers met een handicap. Sinds 1975 heeft CLIA nauw samengewerkt met de Internationale Maritieme Organisatie - een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties en een wereldwijde normeringsinstantie voor de veiligheid, beveiliging en milieuprestaties van de internationale scheepvaart - om een eerlijk en effectief regelgevend kader voor de scheepvaartindustrie te creëren. Dit omvat werkzaamheden in 1996 voor de ontwikkeling van internationale normen voor het ontwerp en de exploitatie van passagiersschepen met betrekking tot de accommodatie van personen met een handicap.

In 2010 publiceerde het Amerikaanse Ministerie van Transport (USDOT) voorschriften die voorzien in praktijken en procedures voor het vervoer van personen met een handicap op passagiersschepen in de Verenigde Staten, met inbegrip van cruiseschepen die niet onder Amerikaanse vlag varen en die passagiers inschepen of ontschepen in een Amerikaanse haven. De Amerikaanse Architectural and Compliance Access Board (Access Board) ontwikkelt momenteel richtlijnen voor de bouw- en uitrustingsnormen voor passagiersschepen in de Verenigde Staten. CLIA en haar leden zijn sinds 1998 betrokken bij dit regelgevingsproces.