Veiligheid op zee

Safety At Sea
Cruiseschepen zijn een van de veiligste vakantiemogelijkheden ter wereld, met tarieven voor ernstige misdrijven die veel lager zijn dan die aan land. Gegevens van de FBI ondersteunen dit feit, en als gevolg van meerdere veiligheidslagen zijn beschuldigingen van grote misdaden op cruiseschepen uiterst zeldzaam.

Zorgen voor veiligheid op zee

  • Uitgebreide beveiliging: De cruise-industrie volgt uitgebreide veiligheidsprotocollen, zowel voor vertrek als op zee. Passagiers, bemanning en bagage moeten voor het aan boord gaan door strenge veiligheidscontroles gaan. Naast de videobewaking en de 24-uurscontacten aan boord van noodgevallen, houden cruiseschepen een officieel manifest bij waarin iedereen aan boord wordt vermeld. Om toegang te krijgen tot een cruiseschip is een identiteitsbewijs nodig, en alleen bemanningsleden, passagiers met een ticket en passagiers die op een vooraf goedgekeurde lijst staan, mogen naar binnen.
  • Hoog opgeleid veiligheidspersoneel: Uitzonderlijk goed opgeleid scheepsbeveiligingspersoneel is 24 uur per dag, 7 dagen per week oproepbaar. Grote cruisemaatschappijen beschikken over geavanceerde veiligheidsafdelingen die worden geleid door voormalige federale, staats- en militaire wetshandhavers en worden bemand door deskundig, gekwalificeerd veiligheidspersoneel. Elk schip dat van of naar de VS vaart, moet ten minste één bemanningslid aan boord hebben dat specifiek is opgeleid in het voorkomen, opsporen en rapporteren van criminaliteit.
  • Transparantie in de criminaliteitsrapportage: De cruise-industrie hecht veel waarde aan transparantie bij de aangifte van misdrijven. Cruise Lines International Association (CLIA) Cruise Line's melden vrijwillig elke beschuldiging van zware criminaliteit waarbij een Amerikaan betrokken is op zeereizen over de hele wereld, ongeacht de locatie en de vlag van het schip. Voor vermeende misdrijven waarbij buitenlandse burgers buiten de Amerikaanse wateren betrokken zijn, heeft het thuisland van het slachtoffer de volledige bevoegdheid om een onderzoek in te stellen, evenals de lokale wetshandhaving en het land waar het schip is geregistreerd.
  • Lijst van verboden voorwerpen: De lijst van verboden voorwerpen bevat voorwerpen waarvan de veiligheidsprofessionals van de leden van CLIA hebben vastgesteld dat ze gevaarlijk kunnen zijn of een risico kunnen vormen voor de bemanning, de passagiers of het schip. Het bezit van deze items door passagiers of bemanning is over het algemeen niet toegestaan zonder geldige reden, tenzij dit vereist is ter directe ondersteuning van de activiteiten van het schip, als onderdeel van de officiële taken van een bemanningslid, en met toestemming van een naar behoren geautoriseerde scheepsvertegenwoordiger. Voorbeeld Verboden artikelenlijst PDF