Beleidsprioriteiten

CLIA Cruise Lines zet zich in voor de ondersteuning van beleid en praktijken die een veilige, beveiligde, gezonde en duurzame omgeving voor cruiseschepen bevorderen voor de tientallen miljoenen passagiers die jaarlijks cruisen. De cruise-industrie blijft op feiten gebaseerde informatie verstrekken door middel van onderzoek en andere middelen over de activiteiten, prestaties, regelgeving en toezicht van de cruise-industrie op belangrijke gebieden zoals milieuzorg, veiligheid, misdaad en beveiliging, gezondheid en medische zaken.

Met het advies en de toestemming van haar leden bevordert CLIA een beleid dat gericht is op het verbeteren van de veiligheid aan boord, de beveiliging en het beheer van het milieu, waarbij in sommige gevallen wordt aangedrongen op beste praktijken die verder gaan dan de bestaande wettelijke vereisten. Jaarlijks verifieert de directeur van elke CLIA-zeevaartlijn specifiek de uitvoering van elk CLIA-beleid door zijn of haar lijn. Veel van de onderstaande aandachtsgebieden hebben een specifiek industriebeleid.